IMG-7858.JPG

Fortellingsstund

Kvar dag har me fortellingstund . Me synge, fortel, les, feire bursdag og liknande. Barna samles og sit på stoler og benker. Alle er med i starten, og etter ei stund går dei minste ut og får fortellingstund etter tilpassa alder. To og to barn har kvar dag spesielle gjøremål og oppgåver. Desse barna får og spesiell oppmerksomheit ved fortellingstund. Kvar sin dag får dei sitje på fanget i fortellingstund. Dei er med å bestemmer ting og får trekkje kalender med dato.