IMG-0263.JPG

Årstidsfester

Gjennom året feirer me ulike årstidsfester som har samanheng med året og høgtidene : Haustfest, St. Michael's fest, Lanternefest, Nissefest/Julefest, Karneval, Påskefest og Sommarfest. Festane er små lyspunkter i barnehagekvardagen som dei årleg gleder seg veldig til. Barna får ei oppleving av årets rytme og det som skjer i naturen. Me pynter i barnehagen med ting frå naturen som passer til årstidsfestene. For eksempel steiner, kastanjenøtter, grønnsaker, frukt, korn, blokke, kongler, gran, skjell og blomster. Me syng sanger, seier regler, har ringleiker som passer til dei ulike festane. Desse festane gjentas kvart år, og når barna utvikler seg, vil dei møte festane på ein ny måte år for år. Foreldrene er med på Lanternefesten, Julefesten og Sommarfesten.